โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive มันยังไงไหนมาดูดิ

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive มันยังไงไหนมาดูดิ

สองบทที่แล้วเราได้พูดถึงกลุ่มกริยาที่ต้องตามด้วย v-ing และ to infinitive แล้วนะคะ วันนี้เรามาต่อเรื่องกริยากันอีกสักหน่อย

เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ให้ถูกนะคะ เพราะกริยาคือส่วนสำคัญในการแต่งประโยคไม่ว่าจ ะเป็นการเขียน หรือพูดก็ตาม ถ้าเราใช้ถูกเราไม่มาทางอายเจ้าของภาษาแน่ๆค่ะ

กริยาในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตามด้วย to infinitive เช่นกัน ซึ่งอาจจะใช้เป็น

verb + to + verb หรือ verb + object +to + verb ก็ได้เช่น
want = ต้องการ ask = ขอ expect = คาดหวัง
beg = ขอร้อง would like = ต้องการ
would prefer=ต้องการ mean = ตั้งใจ intend = ตั้งใจ
tell = บอก remind = เตือน
force = บังคับ encourage = ส่งเสริม/สนับสนุน
teach = สอน enable = ทำให้สามารถ
order = สั่ง warn = เตือน
invite = เชิญ persuade = ชักชวน
get = ชักชวน/จัดแจง
– We expected to be late. (เราคาดว่าจะสาย)
– We expected James to be late. (เราคาดว่าเจมส์จะสาย)
– Would you like to go now? (คุณต้องการไปตอนนี้มั้ย)
– Would you like me to go now? (คุณต้องการให้ฉันไปตอนนี้มั้ย)

กริยาบางกลุ่มอาจจะต้องมากรรมมาเสมอ เช่น

– Can you remind me to call Jane tomorrow? (คุณช่วยเตือนฉันให้โทรหาเจนพรุ่งนี้ได้มั้ย)
– Who taught you to drive? (ใครสอนคุณขับรถ)
– I didn’t move the piano by myself. I got somebody to help me. (ฉันไม่ได้ย้ายเปียโนเอง ฉันให้ใครสักคนช่วยฉัน)
– Jim said the switch was dangerous and warned me not to touch it. (จิมบอกว่าสวิทช์อันตรายและเตือนไม่ให้ฉันแตะต้องมัน)

***แต่กริยา advise และ allow สามารถใช้ได้ทั้งสองโครงสร้างค่ะ ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ

Verb + -ing (ไม่มีกรรม)
– I wouldn’t advise staying in that hotel. (ฉันแนะนำให้พักที่โรงแรมนั้น)
– They don’t allow parking in front of the building. (พวกเขาไม่ได้อนุญาตให้จอดรถหน้าอาคาร)
Verb + Object + to…
– I wouldn’t advise anybody to stay in that hotel. (ฉันไม่แนะนำให้ใครพักที่โรงแรมนั้น)
– They don’t allow people to park in front of the building. (พวกเขาไม่อนุญาตให้จอดรถหน้าอาคาร)

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive มันยังไงไหนมาดูดิ

แนะนําสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง
Website : สนใจคลิ๊ก
Fan page : สนใจคลิ๊ก
Youtube : สนใจคลิ๊ก

Leave a Reply