การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive มันยังไงไหนมาดูดิ

General

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive มันยังไงไหนมาดูดิ

สองบทที่แล้วเราได้พูดถึงกลุ่มกริยาที่ต้องตามด้วย v-ing และ to infinitive แล้วนะคะ วันนี้เรามาต่อเรื่องกริยากันอีกสักหน่อย

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ให้ถูกนะคะ เพราะกริยาคือส่วนสำคัญในการแต่งประโยคไม่ว่าจ ะเป็นการเขียน หรือพูดก็ตาม ถ้าเราใช้ถูกเราไม่มาทางอายเจ้าของภาษาแน่ๆค่ะ

กริยาในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตามด้วย to infinitive เช่นกัน ซึ่งอาจจะใช้เป็น

verb + to + verb หรือ verb + object +to + verb ก็ได้เช่น

want = ต้องการ ask = ขอ expect = คาดหวัง

beg = ขอร้อง would like = ต้องการ

would prefer=ต้องการ mean = ตั้งใจ intend = ตั้งใจ

tell = บอก remind = เตือน

force = บังคับ encourage = ส่งเสริม/สนับสนุน

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive มันยังไงไหนมาดูดิ

 

teach = สอน enable = ทำให้สามารถ

order = สั่ง warn = เตือน

invite = เชิญ persuade = ชักชวน

get = ชักชวน/จัดแจง

– We expected to be late. (เราคาดว่าจะสาย)

– We expected James to be late. (เราคาดว่าเจมส์จะสาย)

– Would you like to go now? (คุณต้องการไปตอนนี้มั้ย)

– Would you like me to go now? (คุณต้องการให้ฉันไปตอนนี้มั้ย)

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive กริยาบางกลุ่มอาจจะต้องมากรรมมาเสมอ เช่น

– Can you remind me to call Jane tomorrow? (คุณช่วยเตือนฉันให้โทรหาเจนพรุ่งนี้ได้มั้ย)

– Who taught you to drive? (ใครสอนคุณขับรถ)

– I didn’t move the piano by myself. I got somebody to help me. (ฉันไม่ได้ย้ายเปียโนเอง ฉันให้ใครสักคนช่วยฉัน)

– Jim said the switch was dangerous and warned me not to touch it. (จิมบอกว่าสวิทช์อันตรายและเตือนไม่ให้ฉันแตะต้องมัน)

***แต่กริยา advise และ allow สามารถใช้ได้ทั้งสองโครงสร้างค่ะ ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ

Verb + -ing (ไม่มีกรรม)

– I wouldn’t advise staying in that hotel. (ฉันแนะนำให้พักที่โรงแรมนั้น)

– They don’t allow parking in front of the building. (พวกเขาไม่ได้อนุญาตให้จอดรถหน้าอาคาร)

Verb + Object + to…

– I wouldn’t advise anybody to stay in that hotel. (ฉันไม่แนะนำให้ใครพักที่โรงแรมนั้น)

– They don’t allow people to park in front of the building. (พวกเขาไม่อนุญาตให้จอดรถหน้าอาคาร)

การใช้ Verb (+ Object) + to infinitive มันยังไงไหนมาดูดิ

แนะนำที่เรียนภาษาอังกฤษ  เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง

Website : สนใจคลิ๊ก

Fan page : สนใจคลิ๊ก

Youtube : สนใจคลิ๊ก

Pantip : สนใจคลิ๊ก

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ