โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

วิธีใช้ MUST HAVE TO HAVE GOT TO ต้องเหมือนกัน ใช้ยังไงต่างกัน

วิธีใช้ MUST HAVE TO HAVE GOT TO ต้องเหมือนกัน ใช้ยังไงต่างกัน

MUST/ HAVE TO/ HAVE GOT TO ทั้ง 3 ตัวนี้คือ กริยาช่วยค่ะ ซึ่งล้วนมีความหมายว่า “ต้อง” ทั้งสิ้น คราวนี้เรามาดูถึงโครงสร้างการใช้คำกริยาช่วยเหล่านี้ในประโยคกันบ้างนะคะ

a. Must และ have to = “ต้อง/จำเป็นต้อง” สามารถใช้แทนกันได้ เช่น

– All applicants must take an entrance exam.
– All applicants have to take an entrance exam.
– ผู้สมัครทุกคนต้องทำการสอบเข้า

b. Have to สามารถใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยทั่วไป
อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ must สามารถใช้ในกรณีที่สิ่งนั้นสำคัญมากๆที่ต้องทำ must จะมีน้ำหนักความจำเป็นที่มากกว่า have to เช่น
– I’m looking for Ann. I have to talk to her about our lunch date tomorrow. (เรื่องจำเป็นทีรต้องทำตามสถานการณ์)
– Where’s Ann? I must talk to her right away. I have an urgent message for her. (เป็นเรื่องและสำคัญมากๆ จึงต้องใช้ must)

c. Have got to ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ

บางครั้งอาจจะลดรูปเลือ I’ve gotta/ I gotta เช่น
– I have got to go now. I have class in ten minutes.

d. have to/ must/ have got to เป็นรูปที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนอดีตของทั้ง 3 คำนั่นให้ใช้แค่ had to แทนเท่านั้น เช่น
– I have to /must/ have got to study tonight.
– I had to study last night.

e. ในประโยคปฏิเสธ ของ have to และ must จะมีความหมายต่างกันนะคะ

[ Subject + do/does not + have to + verb ] = ไม่จำเป็นต้อง
– Tomorrow is a holiday. We don’t have to go to class.
– พรุ่งนี้เป็นวันหยุด เราไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็ได้
[ Subjdct + must not + verb] = ต้องไม่
– You must not tell anyone my secret. Do you promise?
– คุณต้องไม่บอกความลับของฉันให้ใครฟังนะ สัญญาไหม

หวังว่านักเรียนจะเข้าใจและเอาไปใช้ในประโยคให้ถูกนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี  เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง
Website : สนใจคลิ๊ก
Fan page : สนใจคลิ๊ก
Youtube : สนใจคลิ๊ก
Pantip : สนใจคลิ๊ก
 

Leave a Reply