โครงสร้าง การใช้ had better มีดังนี้ค่ะ [S + had better + V]

General

โครงสร้าง การใช้ had better มีดังนี้ค่ะ [S + had better + V]

การใช้ had better  —> Had better (I’d better / you’d better)

ควร /น่าจะ

โครงสร้าง การใช้ had better มีดังนี้ค่ะ [S + had better + V] เช่น

– I have to meet John in 10 minutes. I’d better go now or I’ll be late.

– It looks as if it might rain. We’d better take an umbrella.

– We’d better stop for gas soon. The tank is almost empty.

– When people are driving, they’d better keep their eyes on the road.

– She’ll be hurt if we don’t invite her to the wedding, so we’d better invite her.

การใช้ had better กับ should มีความหมายว่า “ควรทำ” เหมือนกันแต่ต่างกันที่

“had better” ใช้กับสถานการณ์ที่ควรทำ เพราะถ้าไม่ทำอาจเกิดเรื่องแย่ๆ ปัญหา หรืออันตรายตามมา

ในขณะที่ “should” ใช้ในการ แนะนำ แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ควรทำทั่วๆไป ค่ะ เช่น

– You should wear a proper dress when you go to a temple.

– These cookies are delicious. You should try one.

– I think everybody should learn a foreign language.

– I’m glad you came to see us. You should come more often.

Had better vs Should

– It’s a great movie. You should go and see it. (แนะนำว่าควรดู แต่ถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไร)

– The movie starts at 8.30. You’d better go now, or you’ll be late. (เป็นสถานการณ์ที่ควรต้องรีบไป มิฉะนั้นจะไม่ทัน)

แนะนำที่เรียนภาษาอังกฤษ  เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง

Website : สนใจคลิ๊ก

Fan page : สนใจคลิ๊ก

Youtube : สนใจคลิ๊ก

Pantip : สนใจคลิ๊ก

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ