วันทั้ง 7 ในภาษาอังกฤษ เขียน ยังไงไปดูกัน…

ด้านล่างนี้คือคำศัพท์เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์

  1. วันจันทร์ = Monday
เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

2.วันอังคาร = Tuesday

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

3.วันพุธ = Wednesday

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

4.วันพฤหัสบดี = Thursday

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

5.วันศุกร์ = Friday

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

6.วันเสาร์ = Saturday

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

7.วันอาทิตย์ = Sunday

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

วิธีการออกเสียง ให้ลงเสียงหนักที่พยางค์แรกเสมอ สองวันที่ออกเสียงยากที่สุดคือวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพราะฉะนั้นอย่าลืมให้เวลาฝึกมากเป็นพิเศษนะคะ

อย่างที่เห็นนะคะ เราจะเขียนพยัญชนะตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ รวมถึงชื่อของวันนั้นๆ ลองไปดูตัวอย่างกันค่ะ

– Gareth works from Monday to Friday. He’s free on Saturday and Sunday.
– Our next lesson is on Thursday.
– 
Friday is my favorite day of the week because I like to go to the party.

 The meeting is on Thursday at 11:00.
 We’ve got an appointment on Tuesday morning.

12 สำคัญหลักๆของไทย ภาษาอังกฤษ

  1. National Children’s Day หมายถึง วันเด็กแห่งชาติ
เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

2.Makha Puja Day หมายถึง วันมาฆบูชา

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

3.Chakri Memorial Day หมายถึง วันจักรี

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

4.Songkran Day หมายถึง วันสงกรานต์

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

5.Coronation Day หมายถึง วันฉัตรมงคล

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

6.Visakha Puja Day หมายถึง วันวิสาขบูชา

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

7.Asalahabuja day หมายถึง วันอาสาฬหบูชา

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

8.Candle Festival หมายถึง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

9.End of Buddhist lent day หมายถึง วันออกพรรษา

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

10.Loy Krathong Day หมายถึง วันลอยกระทง

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

11.Constitution Day หมายถึง วันรัฐธรรมนูญ

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

12.New Year’s Day หมายถึง วันขึ้นปีใหม่

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ