โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

IELTS Course หลักสูตรคะแนน 6.5

IELTS (International English Language Testing System) สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรม           ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือ สหรัฐอมเริกา หลักสูตร IELTS     แบ่งการเรียนเป็น 4 ทักษะ ได้แก่

 1. ทักษะการอ่าน (Reading)
 2. ทักษะการฟัง (Listening)
 3. ทักษะการสนทนา (Speaking)
 4. ทักษะการเขียน (Writing)

หลักสูตรพิชิต IELTS ของ Engfinity มีการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน มีความมั่นใจและสามารถทำข้อสอบได้ในเวลาที่จำกัด ได้แก่

 1. คำศัพท์วิชาการที่ใช้สอบ (IELTS Academic Vocabulary) โดย สถาบันได้รวบรวมคำศัพท์และสำนวน ที่มักออก ข้อสอบบ่อยๆ
 2. เทคนิคการวิเคราะห์คำถาม
 3. เทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็น
 4. การจดจำคำศัพท์แบบเฉพาะของ Engfinity
 5. เทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ
 6. เทคนิคการฟังที่ไม่เหมือนใคร
 7. เทคนิคการตอบคำถามให้น่าสนใจ

รวมถึงทางสถาบันฯ มีบริการตรวจ งานเขียน ให้ฟรี ( Written-Document-Correction Service )

หลักสูตร IELTS ของ Engfinity มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริงและดูแลอย่างใกล้ชิด จนผู้เรียนพร้อมไปสอบอย่างมั่นใจ