โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

TOEIC Course 700 คะแนน

หลักสูตรพิชิต TOEIC แบบเข้มเข้น เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ

การเรียนหลักสูตรนี้ เน้นทักษะการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) รวมทั้งในส่วนของไวยากรณ์ (Grammar) ดังนี้

  1. ด้านการฟัง (Listening) เน้นเทคนิคการฟังเพื่อจับใจความอย่างรวดเร็ว
  2. ด้านการอ่าน (Reading) เน้นด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างแม่นยำ
  3. ด้านไวยากรณ์ ( Grammar ) เน้นความเข้าใจและความถูกต้องในโครงสร้างทางภาษา เพื่อให้มีความชำนาญในเรื่อง Incomplete Sentences และ Text Completion

หลักสูตร TOEIC สอนโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอน TOEIC มายาวนาน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานไปตลอดการเรียน ด้วยเทคนิคการสอนฝึกวิเคราะห์หาคำตอบ การเดาคำศัพท์ การคิดเร็ว การฝึกหาคำตอบภายใน 10วินาที นอกจากนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสได้สัมผัสกับข้อสอบจริงในทุกๆคลาส

***ตลอดหลักสูตรผู้เรียนสามารถฝึกทำข้อสอบกับ Engfinity ได้ฟรี เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้และเสริมสร้างความมั่นใจก่อนไปสอบจริง