การใช้ Phrasal Verbs [continue] Have/Hit/Hold/Keep/Lay/Let ที่สงสัยกันมานาน

General

การใช้ Phrasal Verbs [continue] Have/Hit/Hold/Keep/Lay/Let ที่สงสัยกันมานาน

การใช้ Phrasal Verbs : บทที่แล้วนักเรียนก็ได้รู้จักกับเหล่าสำนวนที่ในภาษาอังกฤษว่า phrasal verbs นะคะ บทที่แล้วเราแนะนำด้วยสำนวนที่ขึ้นต้นด้วย give และ go นะคะ ส่วนบทนี้ เราจะมีเรียนเรียนรู้เพิ่มกับสำนวน อื่นๆ เช่น Have/Hit/Hold/Keep/Lay/Let กันนะคะ

การใช้ Phrasal Verbs : Have someone on = หลอกให้เชื่อ

– I don’t believe you. You’re having me on.

– ฉันไม่เชื่อคุณหรอก คุณกำลังหลอกฉันอยู่แน่ๆ

Hit it off = เข้ากันได้ดี, ไปกันได้ด้วยดี

– Mark and Sarah really hit it off at the party.

– มาร์คกับซาร่าเข้ากันได้ดีในงานปาร์ตี้

Hit upon/ on = พบโดยบังเอิญ / คิดขึ้นมาได้โดยบังเอิญ

– They hit upon the solution quite by chance.

– พวกเขาพบออกของปัญหาโดยบังเอิญ

Hold out (with hope) =คาดหวัง , มีความหวัง

– We don’t hold out with hope that the price will fall.

– เราไม่หวังว่าราคาจะตกลง

Hold up = ล่าช้า, ถ่วงเวลา / เป็นแบบอย่าง, ตัวอย่างที่ดี

– Sorry I’m late. I was held up in the traffic.

– ฉันขอโทษที่มาสาย ฉันติดอยู่ในจราจรที่คับคั่ง

– Jack was always held up as an example to me.

– ฉันยึดแจ็คเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับฉันมาเสมอ

Hold with = เห็นด้วยกับ (ความคิดเห็น)

– I don’t hold with the idea of using of using force.

– ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดที่จะใช้กำลัง

Keep up = ทำต่อไป

– Well done! Keep up the good work!

– ดีมาก จงทำสิ่งดีๆต่อไป

Lay down = วางกฏ

– The company has laid down strict procedures for this kind of problem.

– บริษัทได้วางกฏระเบียบขั้นตอนที่เข้มงวดในเรื่องของปัญหานี้

Let (someone) down = ทำให้ผิดหวัง

– Sorry to let you down, but I can’t give you a lift today.

– ฉันขอโทษที่ทำให้เธอผิดหวัง แต่วันนี้ฉันไปส่งเธอไม่ได้จริงๆ

Let in on = บอกให้รู้ความลับ

– We haven’t let Tina in on the plans yet.

– เรายังไม่ให้ทีน่าเข้ามารับรู้ความลับของเรา

แนะนำที่เรียนภาษาอังกฤษ  เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง

Website : สนใจคลิ๊ก

Fan page : สนใจคลิ๊ก

Youtube : สนใจคลิ๊ก

Pantip : สนใจคลิ๊ก

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ