โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

First Class Business Course

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เขียนและพูดแบบเป็นทางการ

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและสร้างบุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ ระดับนานาชาติ ได้อย่างมืออาชีพ โดยได้รวบรวมทักษะที่สำคัญ ได้แก่

  1. Professional Presentation Skills  – ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  2. Professional Meeting Skills and Techniques – ทักษะและเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุม
  3. Professional Negotiation Skills  – ทักษะการเจรจาต่อรอง
  4. Tiptop  Business Writing  – ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ เช่น การเขียน อีเมล์ จดหมาย และรายงาน
  5. Making and Answering phone calls – ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์

ทางสถาบันฯ มั่นใจว่า First Class business ช่วยคุณให้สื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างเป็นมืออาชีพ ได้อย่างแน่นอน !