โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

Snappy Speaking (Conversation)

คือ ทางลัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามวัน เวลาที่สะดวก และตามระดับ Level ที่เหมาะสมของ ตัวเอง เรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษาตามสถานการณ์ต่างๆที่พบได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น

  • การแนะนำตัว การซื้อของ จองตั๋วเครื่องบิน การต่อลองราคา การตอบรับหรือปฏิเสธ การต้อนรับชาวต่างชาติ การสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์เพื่อขอ VISA การรับโทรศัพท์ เป็นต้น
  • การเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคลาสเรียนประยุกต์ เช่น การเรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยการอ่านข่าว การร้องเพลง การพากต์หนัง การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน

หากนักเรียน เป็นผู้ที่ต้องการ

  1. ศึกษาต่อต่างประเทศ
  2. ผู้ที่ทำงานในองค์กรต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
  3. ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสนทนาอย่างจริงจังเพื่อนำไปเรียนหรือสอบ

ทางสถาบันฯรับรองว่า นักเรียนจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเหมือนเจ้าของภาษา