TOEIC Course

700 คะแนน

เพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพของคุณด้วยคะแนนสอบ TOEIC

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

TOEIC Course

700 คะแนน

เพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพของคุณด้วยคะแนนสอบ TOEIC

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

หลักสูตรพิชิต TOEIC แบบเข้มข้น เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ

การเรียนหลักสูตรนี้ เน้นทักษะการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) รวมทั้งในส่วนของไวยากรณ์ (Grammar) ดังนี้

  1. ด้านการฟัง (Listening) เน้นเทคนิคการฟังเพื่อจับใจความอย่างรวดเร็ว
  2. ด้านการอ่าน (Reading) เน้นด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างแม่นยำ
  3. ด้านไวยากรณ์ ( Grammar ) เน้นความเข้าใจและความถูกต้องในโครงสร้างทางภาษา เพื่อให้มีความชำนาญในเรื่อง Incomplete Sentences และ Text Completion

หลักสูตร TOEIC สอนโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอน TOEIC มายาวนาน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานไปตลอดการเรียน ด้วยเทคนิคการสอนฝึกวิเคราะห์หาคำตอบ การเดาคำศัพท์ การคิดเร็ว การฝึกหาคำตอบภายใน 10วินาที นอกจากนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสได้สัมผัสกับข้อสอบจริงในทุกๆคลาส

***ตลอดหลักสูตรผู้เรียนสามารถฝึกทำข้อสอบกับ Engfinity ได้ฟรี เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้และเสริมสร้างความมั่นใจก่อนไปสอบจริง

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ