เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหนัง 7 ประโยคเด็ด Avengers: Infinity War ถ้าสปอยล์ ลบเพื่อน

General

เห็นใครๆก็ห้าม ว่าอย่าสปอยล์ เราจะไม่สปอยล์เฉยๆ แต่จะสปอยล์เฉพาะประโยคเด็ด จากตัวอย่างหนัง เพื่อให้คุณผู้ชมสามารถชมหนังได้คล่องขึ้นไม่ต้องอ่าน ซับไตเติ้ล กับ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหนัง 7 ประโยคเด็ด Avengers: Infinity War

ใครอยาก ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง แบบเต็มสูบต้องบทความนี้

ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง ด้วยมหาคัมภีร์ 6 เทคนิค ดูซีรี่ให้เทพภาษาอังกฤษ แชร์ไปอย่าให้หาย!!

มาเริ่มที่ประโยคเด็ดๆกันเลยดีกว่า

1.Gamora: The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with a snap of his fingers.

[snaps her fingers]

Gamora: Just like that.

Tony Stark: Tell me his name again.

Gamora: Thanos.

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

Gamora

Gamora: ตลอดเวลาที่รู้จักเขา เขามีเป้าหมายเพียงแค่อย่างเดียว คือล้างบางครึ่งจักรวาล ถ้าเขาได้มณีอินฟินิตี้ครบ เขาจะสามารถทำได้ด้วยการดีดนิ้วแค่ทีเดียวเท่านั้น

โทนี่ : เขาชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนดี

Gamora: ธานอส

จริงๆนี่ก็ว่าจะฝาก ธานอสล้างบางพวกสปอยล์หน่อยเหอะคือแบบ ไม่ต้องเผื่อแผ่ขนาดนั้นก็ได้มั้ย

มาดูการใช้ และความแตกต่างของ

ALL , ENTIRE , WHOLE , TOTAL

1.all(adj) = ทั้งหมด ของทุกอย่าง ทุกอัน หรือทุกชิ้นที่เอารวมกัน

He put his all things in his house.

เขาเก็บสิ่งของทั้งหมดของเขาไว้ในบ้าน

2.entire(adj) = ทั้งหมด ต้องเป็นอันเดียวกัน อย่างเดียวกัน

(จะต่างสิ่งต่างชนิดไม่ได้) มักจะใช้เพื่อเน้นว่าทั้งหมดของสิ่งหนึ่ง

The entire table was covered with dust.

ทั่วทั้งโต๊ะปกคลุมไปด้วยฝุ่น

“That entire movie was a waste of time.”

หนังทั้งเรื่องแม่.เสียเวลา

3.whole(adj) = ทั้งหมดโดยสมบูรณ์ครบถ้วนและยังคงรูปเดิม

Nai read the whole book in one day.

นายอ่านหนังสือทั้งเล่มภายในวันเดียว

4.total(adj) = ทั้งหมด รวมทั้งหมด

ผลรวมของจำนวนตัวเลขหรือจำนวนสิ่งของ

Our total income for this month is 10,000 baht.

รายได้ของเราในเดือนนี้คือ 10,000 บาท

ถ้าพูดถึงผลรวมของตัวเลขจากการ บวก ลบ คูณ หาร ให้ใช้ “total”

2.Tony Stark: We got one advantage, he’s coming to us. We have what Thanos wants, so that’s what we’ll use.

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

Tony Stark

โทนี่ : เรามีข้อได้เปรียบข้อเดียว มันจะบุกมา เรามีสิ่งที่ธานอสต้องการ ดังนั้นเราจะใช้มัน

advantage (แอ็ดวาน-ทิจ) n. หมายถึง something that may help one to be successful or to gain a desired result แปลว่า ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความสบายใจหรือความสำเร็จแก่บุคคลที่ได้รับ

ตัวอย่าง

It is to your own advantage to be honest.

การยึดถือความสัตย์สุจริตเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง

The government discussed the advantages and disadvantages of a foreign loan.

คณะรัฐบาลได้อภิปรายกันถึงผลดีและผลเสียที่จะได้รับจากการกู้ยืมเงิน จากต่างประเทศ

นอกจาก advantage จะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ยังหมายถึง ความได้เปรียบด้วย advantage ข้อได้เปรียบ

ตัวอย่าง

The enemy has the advantage of a more elevated position.

ศัตรูได้เปรียบตรงที่อยู่ในที่สูงกว่าเรา

Don’t take advantage of me.

อย่าเอาเปรียบฉัน

benefit (เบนิฟิท) n. หมายถึง ประโยชน์ที่ให้โดยบุคคลคนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นการบรรเทาความต้องการหรือเป็นการช่วยเหลือคํ้าจุนผู้รับ

ตัวอย่าง

The money should be used for the benefit of the poor.

เงินจำนวนดังกล่าวนั้นควรจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนยากจน

นอกจาก benefit จะมีความหมายดังกล่าวแล้ว เมื่อใช้เป็น verb หมายถึง to be useful, profitable, or helpful to แปลว่า เป็นประโยชน์ต่อ

ตัวอย่าง

Such foolish behaviour will not benefit your case.

พฤติกรรมที่โง่ๆ ดังกล่าวจะไม่ก่อประโยชน์ให้แก่ตัวคุณเลย

Your kindness did not benefit him in any way.

ความเมตตากรุณาของคุณไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แก่เขาเลย

3.Peter Quill: Let’s talk about this plan of yours. I think it’s good, except it sucks. So let me do the plan and that way it might be really good.

Tony Stark: Wow.

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

Peter Quill

ปีเตอร์ : มาว่ากันเรื่องแผนของคุณ ผมว่ามันดีนะ ติดแค่เพียงมันห่วย ดังนั้นลองให้ผมวางแผน ด้วยวิธีนี้ มันต้องดีมากๆแน่

โทนี่ : ว้าว

การใช้ LET และ LET’S

เหตุผลที่เขียนบทความนี้สาเหตุเกิดจากหลายๆคนที่ผมได้ฟังการใช้ let กับ let’s แล้ว ผมคิดว่าคงเข้าใจผิดกันเยอะ ก็เลยเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายการใช้ที่ถูกต้อง และทุกคนจะได้เห็นจากตัวอย่างที่ลงไว้

การใช้ Let’s ชวนๆ

Let’s + V1 แปลประมาณว่า …..กันเถอะ

e.g.

let’s do it (ทำกันเถอะ, เริ่มกันเถอะ)

let’s go home (กลับบ้านกันเถอะ)

Let’s talk (มาคุยกันเถอะ)

Let’s call the police (โทรหาตำรวจกันเถอะ)

การใช้ Let ปล่อย/ให้

Let + Object (กรรม) + V1 แปลประมาณว่า ปล่อย(ให้)……

e.g.

let me see (ให้ฉันดูหน่อย)

let me try (ให้ฉันลองทำ)

Let us pay (ให้พวกเราจ่ายเถอะ)

let them go (ปล่อยพวกเขาไป)

let him talk (ให้เขาพูด)

let me be your hero (ให้ฉันเป็น hero ของเธอ)

let it be (ปล่อยมันไป)

I will let you know my schedules tomorrow (ฉันจะให้บอกคุณถึง ตารางเวลาฉันพรุ่งนี้)

let her go (ปล่อยเธอไปนะ)

Let + Object (กรรม) + preposition แปลประมาณว่า ปล่อย(ให้)……

* let go of – ปล่อย เช่น don’t let go of my hand – อย่าปล่อยมือฉันนะ

4.Thanos: The end is near. When I’m done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be.

ธานอส : อวสานใกล้เข้ามา เมื่อเสร็จสิ้น มนุษยชาติจะเหลือครึ่งเดียว สมดุลอย่างพอดี เช่นทุกสิ่งควรเป็น

I’m done!

ประโยคนี้หลายคงจะเคยได้ยิน และอาจจะได้ยินบ่อยเลยแหละ แต่มันไม่ได้มีความหมายเดียวนะครับ ฝรั่งเขาใช้กันในหลายสถานการณ์และหลายความหมายครับ

** ความหมายแรกเลย แปลว่า “ฉันทำเสร็จแล้ว” อาจจะมี with + งาน/อะไรที่ทำเสร็จ มาต่อท้าย เช่น

I’m done with my work. Let’s get something to eat.

ทำงานเสร็จละ ไปหาไรกินกัน

Just a sec! I’m almost done.

แป๊บนะ ใกล้เสร็จละ

I’m done with my dinner.

ฉันอิ่มละ

** I’m done แปลว่า “พอกันที ทนไม่ไหวแล้ว” ก็ได้ ประมาณว่า ไม่เอาแล้ว ไม่ทำแล้ว อารมณ์แบบ เหนื่อยหน่าย อาจจะมี with +สิ่งี่ไม่อยากทนแล้ว เช่น

I’m done with this job?

พอที ไม่ไหวละกับงานนี้

I’m so done with wishing you still were here.

พอซะทีกับการขอให้เธอยังอยู่ตรงนี้

** I’m done แปลว่า “เหนื่อย” ก็ได้นะครับ

I’ve just finished tidying up my room. I’m done!

เพิ่งจะจัดห้องเสร็จ โอ๊ย เหนื่อย!

“I usually give people more chances than they deserve but once I’m done, I’m done.”

“ปกติฉันจะให้โอกาสคนมากกว่าที่พวกเขาจะได้รับซะอีก แต่ถ้าเมื่อไหร่ พอ ก็คือ พอ!” (เข้าใจตรงกันนะ 55555)

5.Vision: [to Wanda] We are out of time.

วิชั่นพูดกับ วานด้า เราหมดเวลาแล้ว

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหนัง

การใช้ out of

ถ้า + ด้วยสิ่งของ เรื่องปกติ พี่จะแปลว่า หมด เช่น out of money, out of battery

แต่ต้องระวังสำนวนนะ พวก out of one’s mind จะแปลว่า crazy บ้า

out of question ดันแปลว่าเป็นไปไม่ได้

Out of hand แปลว่า ควบคุมไม่ไหว

Out of Order แปลว่า พัง

Out of Date แปลว่า ล้าสมัย หมดสมัย

6.Peter Parker: I’m Peter, by the way.

Dr. Stephen Strange: Dr. Strange.

[they shake hands]

Peter Parker: Oh. We’re using our made-up names. Then I am Spider-Man.

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

Spiderman

ไอ้แมงมุม:อ้อ ผมปีเตอร์

Dr.Strange: ดร.เสตรนจ์

ไอ้แมงมุม: อ้อ ใช่ชื่อในวงการ งั้นผมคือสไปเดอร์แมน

การใช้ By the way

มีความหมายว่า “อีกอย่างหนึ่ง” ใช้กับเวลาที่เราคุยอยู่กับใครคนหนึ่งแล้วอยู่ๆก็นึกเรื่องที่เราจะบอกคนนั้นได้ขึ้นมาเลยต้องการแทรกเรื่องนั้นขึ้นมาเพื่อบอกเขา

Good night. By the way, I love you.

ราตรีสวัสดิ์ครับ ว่าแต่.. เอ่อ.. ผมรักคุณนะ แบบนี้ก็ได้นะ 555

บางครั้งนำมาใช้หลังประโยคคำถามแล้วแปลเหมือนเดิม

How are you by the way?

ว่าแต่ คุณเป็นไงบ้าง

what is your ethnicity by the way?

ว่าแต่ คุณเป็นคนชาติไหน

https://youtu.be/x92W3iFf-E8

7.Thanos: In time you will know what it’s like to lose. To feel so desperately that you’re right, that to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives.

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

Thanos

ธานอส : ไม่นาน เจ้าจะลิ้มรสความพ่ายแพ้ ความสิ้นหวังเมื่อคาดคะเน ความล้มเหลวเฉกเช่นสามัญ หวาดหวั่น วิ่งหนี ชะตากรรมก็ยังตามมา

หลักการใช้ on time – in time ต่างกันอย่างไร

ตรงเวลา on time

ก่อนเวลา หรือทันเวลา in time

คือถ้าสั้นๆก็แค่นี้เอง

The plane departed on time.

เครื่องบินออกเดินทางตรงเวลา

I got home just in time to watch the TV news.

ฉันถึงบ้านก่อน/ทันเวลาที่จะดูรายการข่าว

หวังว่าจะสนุกกับ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ จาก 7 ประโยคเด็ด Avengers: Infinity War และสนุกกับการดูหนังเรื่องนี้นะจ้ะ

หนังมันส์ดูหลายรอบได้ รอบต่อๆไปลองดูซับภาษาอังกฤษดูน้า

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ เตียวรัตนกุล

Creditภาพ Marvel

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี  เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง

Website : สนใจคลิ๊ก

Fan page : สนใจคลิ๊ก

Youtube : สนใจคลิ๊ก

Pantip : สนใจคลิ๊ก

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ