100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย

General

คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ : กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง จากงวดที่แล้ว เราได้คุยกันเรื่อง

12 คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สุดฮอต VS 12 ทริคตอบให้ได้งาน

วันนี้มีศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ ที่จะพาเพื่อนๆเข้าใจโลกของธุรกิจ มากขึ้นเยอะเลย ใครว่าภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานยาก บอกเลยว่า ยากมากๆๆ เห้ยไม่ใช่แล้ว

ก่อนหน้านี้เขียนเรื่อง 13 สิ่ง สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ไม่บอกคุณ กับ ถ้าจะ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี วิธีหาที่เรียน

แต่แม้จะยากเพียงใด และโหดสักเท่าไหร่ หนทางยาวไกล ย่อมมีทางลัด และวันนี้ ทีมงาน Engfinity ก็ได้นำทางลัดง่ายๆมาให้เข้าใจกันแล้ว

บทความนี้จึงเหมาะกับ คนที่เรียนสายบริหาร แต่ยังไม่คล่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ คนที่ทำงานแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษคนที่ต้องการเรียนรู้ศัพท์ทางธรกิจ คนที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต อะจึ้ย

คำเตือน: หากท่านคิดว่าบทความนี้ดีมีประโยชน์ กรุณาแชร์ต่อไปให้มากที่สุด มิเช่นนั้นคนตั้งใจทำบทความจะสูญพันธ์

คำศัพท์ทางธุรกิจ คำแรกคือ

1.management คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

those in charge of running a business

เหล่าผู้บริหาร คณะผู้บริหาร หรือแปลว่าการจัดการก็ได้

Talks between management and pilots ended in disagreement over pay cuts.

การพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร และนักบินจบด้วยการไม่เห็นด้วยเรืองการตัดค่าใช้จ่าย

2.business

the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects

ธุรกิจ ธุรกรรม

I found them very easy to do business with.

ผมพบว่าการทำธุรกิจกับพวกเขาช่างง่ายดายเหลือเกิน

3.marketing

the commercial processes involved in promoting and selling and distributing a product or service

การทำตลาด กิจกรรมทางการตลาด

The business course includes classes on marketing.

คอร์สธุรกิจนี้มีวิชาสำหรับการตลาด

4.profit

the amount of money left over after expenses are taken out

กำไร

Investors have made a 14% profit in just 3 months.

นักลงทุนได้ทำกำไร 14 % ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

5.telecommuting คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

involves working at home usually on a computer

คําศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ที่แปลว่า การทำงานทางไกล อารมณ์ทำงานจากบ้าน

The company now allows some of its employees to telecommute.

เดี๋ยวนี้บริษัทเค้าอนุญาตให้พนักงานบางคนทำงานจากที่บ้าน (ได้แล้วนะเธอ)

6.downsizing

a planned reduction in the number of employees needed in a firm in order to reduce costs and make the business more efficient

การลดขนาดองค์การ คำนี้เสียวเลย

The company will be downsized next year.

บริษัทจะถูกลดขนาดปีน้าแล้วฮ้า

7.outsourcing

contracting out selected functions or activities of an organization to other organizations that can do the work more cost efficiently

คําศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า การจัดจ้างคนภายนอก

The company outsources many of its jobs to less developed countries.

บริษัทได้จ้างงานมากมายไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนา—อย่างไทย อุ้ยแรง

8.R&D

Research and Development: Business or government activity that is purposely designed to stimulate invention and innovation

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ แปลว่า ค้นคว้าและพัฒนา

She works in the R & D department.

หล่อนทำงานในแผนกค้นคว้าและพัฒนา

9.headquarters

(usually plural) the office that serves as the administrative center of an enterprise

สำนักงานใหญ่

We’re moving the headquarters again.

พวกเรากำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่กันอีกแล้ว

10.market

the world of commercial activity where goods and services are bought and sold

ตลาด

Every market is full of people who are looking for products, even when no jobs are being advertised.

ทุกๆตลาดเต็มไปด้วยคนที่กำลังมองหาสินค้า แม้ว่าจะเป้นช่วงที่ไม่มีประกาศรับสมัครงานเลย

11.bonus

an additional payment (or other remuneration) to employees as a means of increasing output

คำนี้ไม่ต้องแปลก็ได้มั้ย น้องโบนัส

Each worker receives an annual bonus.

พนักงานแต่ละคนได้รับโบนัสประจำปี ของโตโยต้าเค้าได้ 7 เดือนนะ เธอได้เท่าไหร่กัน

12.personnel

staff, employees, work force

สต๊าฟ พนักงาน กำลังคน

They’ve reduced the number of personnel working on the project.

พวกเขาได้ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานโปรเจคนั้น

13.quarter

One of four equal parts into which anything is or may be divided.

ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน

Cut the pie into quarters.

ตัดพายออกเป็นสี่ส่วน

14.promotion

act of raising in rank or position

การเลื่อนตำแหน่ง

There was little chance for promotion within the company.

มีโอกาสเพียงเล็กน้อยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท

15.asset

anything of value that is owned

สิ่งที่มีคุณค่า

Good looks can be an asset to an actor.

หน้าตาดีสามารถเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักแสดง

16.recruitment

finding new people to join an organization

การสรรหาคนใหม่

Recruitment is difficult at the moment.

การสรรหาคนใหม่เป็นเรื่องยากในตอนนี้

17.sales department คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

the division of a business that is responsible for selling products or services

แผนกขาย

He is in charge of the sales department.

เขาเป็นคนดูแลแผนกขาย

18.liability

an amount owed by a business

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ แปลว่า หนี้สิน

The company is trying to limit its liability in this case.

บริษัทพยายามที่จะจำกัดภาระหนี้สินในกรณีนี้

19.presentation

a show or display

การนำเสนอ การแสดง

The senior accountant gave a presentation at the meeting.

เจ้าหน้าที่นักบัญชีอาวุโสได้นำเสนอที่การประชุม

20.meeting

a formally arranged gathering

การชุมนุมอย่างเป็นทางการ การประชุม

She was too busy to attend the meeting.

หล่อนยุ่งเกินกว่าจะเข้าประชุม

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2

21.end user

The person or group who will use the product produced by the project.

ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค

Engineers have to be able to write things the end user can understand.

วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใชขั้นปลายสามารถเข้าใจ

22.deadline คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

the point in time at which something must be completed

กำหนดส่ง กำหนดเสร็จ

They’ve set a deadline of 12 noon.

พวกเขาได้กำหนดเส้นตายไว้ตอนเที่ยง

23.party

a person involved in legal proceedings

คณะ กลุ่มคน

These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any attention (to the issue)

พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ

24.objective

the goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

วัตถุประสงค์

Withdrawing the military must proceed by taking all factors into account and must be done gradually. The objective is to maintain peace and tranquility for the people.

การถอนทหารต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ความสงบสุขของประเทศชาติ

25.entrepreneur

a person who organizes, manages, and takes on the risks of a business

คำศัพท์ที่ใช้ในทางธุรกิจ แปลว่า ผู้ประกอบการ

Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential.

การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์

26.contract

a binding agreement between two or more persons that is enforceable by law

สัญญา

After six months she was offered a contract of employment.

หลังจากหกเดือนหล่อนก็ได้ข้อเสนอในสัญญาการจ้างงาน

27.commercial

a commercially sponsored ad on radio or television

โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ

There are fourteen commercial television companies, and a host of commercial radio stations.

มี 14 บริษัทโฆษณาทีวี และหนึ่งผู้จัดโฆษณาสถานีวิทยุ

28.Venture Capital

money that is invested in new or emerging companies that are perceived as having great profit potential

คำศัพท์อังกฤษธุรกิจ แปลว่า เงินร่วมลงทุน

But there’s still plenty of venture capital out there looking for bright new ideas.

แต่มันยังคงมีเงินร่วมลงทุนมายมายที่มองหาไอเดียบรรเจิดใหม่ๆ

29.investment คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

putting money into something in order to make a profit

เงินลงทุน การลงทุน

We plan to buy some property as an investment.

เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน

30.credit

arrangement for deferred payment for goods and services

สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ

Most new cars are bought on credit.

รถใหม่สวนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ

31.opportunity cost

cost in terms of foregone alternatives

ศัพท์อังกฤษทางธุรกิจ แปลว่า ต้นทุนการเสียโอกาส

The opportunity cost of sending a child to a fee-paying school is all the things that you can no longer afford to buy, such as a new car or a holiday abroad.

ต้นทุนการเสียโอกาสของการส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนก็คือทุกๆสิ่งที่คุณจะไม่มีปัญญาซื้อ เช่นรถใหม่ หรือวันพักผ่อนต่างประเทศ

32.logistics

the process of strategically managing the efficient flow and storage of raw materials, in-process inventory, and finished goods from point of origin to point of consumption

ระบบโลจิสติกส์

the logistics of shipping materials from Britain to Siberia

ระบบโลจิสติกส์ของการส่งวัตถุดิบจากอังกฤษสู่ไซบีเรีย

33.agreement คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

a decision reached by two or more people or groups

ข้อตกลง

They had made an agreement that they would share the profits equally.

พวกเขาได้ทำข้อตกลงว่าพวกเขาจะแบ่งผลกำไรคนคนละครึ่ง

34.shareholder

someone who holds shares of stock in a corporation

คำศัพท์ธุรกิจ แปลว่า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน

Some shareholders are unhappy with the running of the club and are concerned with the way the recent annual meeting was conducted.

ผู้ถือหุ้นบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินงานของคลับ และรู้สึกกังวลกับการนำการประชุมประจำปีเร็วๆนี้

35.stakeholder

any group within or outside the organization that has a stake in the organization’s performance

ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

Citizens should be stakeholders in the society they live in.

พลเมืองควรจะจะเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

36.interest

the price paid for the use of borrowed money

ดอกเบี้ย

The interest on the loan is 16% per year.

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี

37.customer service department

the department in a retail organization that handles customer inquiries and complaints

แผนกบริการลูกค้า

A customer service department plays an important role in a small business.

แผนกบริการลูกค้าได้เล่นบทบาทสำคัญในธุรกิจขนาดเล็ก

38.inventory คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(accounting) the value of a firm’s current assets including raw materials and work in progress and finished goods

สินค้าคงเหลือ

Newmark & Lewis were closed Sunday to take inventory.

นิวมาร์คแอนด์ลูวิสจะปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ

39.terms

the amount of money needed to purchase something, Any of a variety of conditions attached to a financial transaction.

ข้อตกลง

Women work on equal terms with men in this firm.

ผู้หญิงทำงานบนข้อตกลงอันเท่าเทียมกับผู้ชายในบริษัทนี้

40.loan คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

An amount of money given to the borrower for a set period of time. After the set time has passed, the money must be paid back plus the lending fee, called interest. Payments are normally made over a series of months.

สินเชื่อ

It’ll be years before we’ve paid off the loan.

มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด

41.lien

the right to take another’s property if an obligation is not discharged

สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)

The bank had a lien on our house.

ธนาคารมีสิทธิ์ในการยึดบ้านของพวกเรา

42.manager

Someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished

ผู้จัดการ

She’s now assistant marketing manager for the southeast area.

ตอนนี้หล่อนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำหรับเขตตะวันออกเฉียงใต้

43.board of directors

A group of people elected by the stockholders of a corporation to set the policies for the corporation.

คณะกรรมการบริษัท

The bank’s board of directors will vote on the merger proposal at a meeting today.

คณะกรรมการบริษัทของธนาคารจะออกเสียงให้มีข้อเสนอการควบรวมกิจการที่การประชุมวันนี้

44.accounting

the occupation of maintaining and auditing records and preparing financial reports for a business

การบัญชี การทำบัญชี

All bookkeeping was handled by an accounting firm.

การลงบัญชีทั้งหมดถูกจัดการโดยบริษัทบัญชี

45.staff คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

personnel who assist their superior in carrying out an assigned task

พนักงาน

I’d like to welcome a new member of staff.

ผมอยากจะต้อนรับสมาชิกใหม่ของพนักงาน

46.Human Resources

the department that deals with employing, training, and helping people

ฝ่ายบุคคล

Human resources deals with changes to contracts.

ฝ่ายบุคคลจัดการกบการเปลี่ยนเปลงต่อสัญญา

47.capital

wealth in the form of money or property owned by a person or business and human resources of economic value

ทุน, เงินทุน

The government is eager to attract foreign capital.

รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ

48.budget คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

a summary of intended expenditures along with proposals for how to meet them

งบประมาณ

The budget for photography has been cut.

งบประมาณสำหรับการถ่ายภาพได้ถูกตัด

49.disruption

an unexpected event that throws a plan into disorder; an interruption that prevents a system or process from continuing as usual or as expected.

การขัดขวาง

The strike caused widespread disruption to flight schedules.

การประท้วงก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างกว้างขวางในตารางการบิน

50.networking

Using contacts with friends and family members as a means of finding job leads

เครือข่าย

I’m hoping to do some networking at the conference next week in London.

ผมหวังที่จะสร้างเครือข่ายที่การประชุมัปดาห์หน้าในลอนดอน

51.launch

to officially start something

การออกตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ

The company hopes to launch the new drug by next October.

บริษัทหวังที่จะออกตัวยาใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า

52.consumer

a person who uses goods or services

ผู้บริโภค

Consumer spending was down by 0.1% last month.

การใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ลดลง 0.1% เมื่อเดือนที่ผ่านมา

53.supply chain

The connected chain of all of the business entities, both internal and external to the company, that perform or support the logistics function

โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

The auto parts industry has a very long and complex supply chain.

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีห่วงโซ่การผลิตที่ยาวและซับซ้อนมาก

54.startup

A new venture that is trying to discover a profitable business model for future success.

ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก

The startup is developing an online service that will help businesses and consumers choose and manage health plans.

ธุรกิจเกิดใหม่กำลังพัฒนาบริการออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจ และผู้บริโภคเลือกและจัดการแผนดูแลสุขภาพ

55.branding

combination of name, words, symbols, or design that identifies the product and its source and distinguishes it from competing brands

การสร้างตราผลิตภัณฑ์

Branding is one of the most important aspects of any business, large or small, retail or B2B.

การสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในธุรกิจใดๆ ใหญ่หรือเล็ก ค้าปลีกหรือแบบบริษัทต่อบรษัท

56.overhead คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

the amount of money it takes to run a business

ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

Their offices are in London so the overheads are very high.

สำนักงานของพวกเขาอยู่ในลอนดอนดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจจะสูง

57.point of sale

places where goods are sold to the public – shops, stores, kiosks, market stalls, etc

จุดขาย

Under the new law, cigarette advertising will only be allowed at the point of sale.

ภายใต้กฎหมายใหม่ การโฆษณาบุหรี่จะถูกอนุญาต ณ จุดขายเท่านั้น

58.cost of sales

The cost of the inventory that the business has sold to customers.

ต้นทุนขาย

Fuel represented less than 3% of Carnival’s cost of sales.

น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนขายที่น้อยกว่า 3 % ของบริษัทคานิวาล

59.wholesale

selling or related to selling goods in large quantities for resale to the consumer

ขายส่ง

This company will not be successful until there are wholesale changes.

บริษัทนี้จะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขายส่ง

60.company คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

an institution created to conduct business

บริษัท

This company will not be successful until there are wholesale changes.

บริษัทนี้จะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขายส่ง

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ3

61.revenue

the entire amount of income before any deductions are made

รายได้

Strikes have cost £20 million in lost revenues.

การประท้วงทำให้เกิดต้นทุน 20 ล้านปอนด์ในการสูญเสียรายได้

62.salary

the money paid for employee services

เงินเดือน

Large companies often pay better salaries.

บริษัทใหญ่ๆมักจะจ่ายเงินเดือนดีกว่า

63.account

a statement of recent transactions and the resulting balance

บัญชี

My salary is paid into my bank account.

เงินเดือนของฉันถูกจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของฉัน

64.grant

a sum of money or other payment given for a particular purpose

เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน

Her study is being funded by a federal grant.

การศึกษาของหล่อนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

65.non profit organization คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

an organization whose goals do not include making a personal profit for its owners or organizers

องค์กรณ์ไม่แสวงหากำไร

Starting a nonprofit organization can be an inspiring way to give back to your community and help those in need.

การเริ่มธุรกิจกับองค์กรณ์ที่ไม่หวังผลกำไรสามารถเป็นแรงบันดาลใจและตอบแทนให้กับสังคมของคุณ และช่วยเหลือผู้ลำบาก

66.operations

Performance of a practical work or of something involving the practical application of principles or processes

ปฏิบัติการณ์ ดำเนินการ

The computer performs this operation many times every day.

คอมพิวเตอร์ได้นำมาปฎิบัติการหลายครั้งทุกวัน

67.CEO

the corporate executive responsible for the operations of the firm

ประธานบริหาร

The other half agreed with the CEO.

ครึ่งที่เหลือตกลงกับทางประธานบริหาร

68.equity

the difference between the market value of a property and the claims held against it

กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัท

They plan to raise $100m by releasing at least 5% of equity in the company.

พวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มทุน 100 ล้านดอลลาร์ในการออกอย่างน้อยก็ 5 %ของส่วนเงินทุนในบริษัท

69.competitor คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

One who competes or is a rival of another business enterprise.

คู่แข่ง

Last year they sold twice as many computers as their competitors.

เมื่อปีที่แล้วพวกเขาทั้งหลายขายคอมพิวเตอร์มากกว่าคู่แข่งถึงสองเท่า

70.merger

Combination of two or more companies into a single firm

การควบกิจการ การรวมกิจการ

There has been a lot of talk about a merger with another leading bank.

มีการพูดถึงมากเลยเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเกี่ยวกับธนาคารชั้นนำ

71. acquisition

The taking over the control of one company by another.

การครอบครอง

Mergers and acquisitions are often decided by two or three people be-hind closed doors.

การควบรวมกิจการ และการไปซื้อบริษัทเค้ามา มักจะเป็นการตัดสินใจโดยคนสองหรือสามคนอย่างลับๆ

72.partnership

a contract between two or more persons who agree to pool talent and money and share profits or losses

หุ้นส่วน

I’ve been in partnership with her for five years.

ผมได้เป็นหุ้นส่วนกับเธอมาเป็นเวลา 5 ปี

73.agenda

a temporally organized plan for matters to be attended to

วาระการประชุม

Measures to combat terrorism will be high on the agenda.

มาตรการในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวาระการประชุม

74.status report

a report summarizing a group’s past achievements and future goals

รายงานความเคลื่อนไหว

Here are the fundamentals of writing a reader-friendly status report.

นี่คือพื้นฐานของการเขี้ยนรายงานการแสดงสถานะที่เข้าใจง่าย

75.margin คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(finance) the net sales minus the cost of goods and services sold

กำไรขั้นต้น

Margins are low and many companies are struggling.

กำไรขั้นต้นนั้นต่ำ และหลายบริษัทประสบปัญหาความยากลำบาก

76.sponsor

Businesses or organizations that pay for advertising.

ผู้สนับสนุน

The exhibition organizers are now looking for sponsors.

ผู้จัดนิทรรศการกำลังมองหาผู้สนับสนุน

77.income statement

a financial statement that gives operating results for a specific period

งบกำไร/ขาดทุน

According to the company’s income statement, reported net income of $35 million is down sharply from a record $366 million a year earlier.

ตามที่มีรายงานรายได้ของบริษัท รายได้สุทธิที่รายงานออกมาเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจากที่บันทึกไว้ปีก่อนที่ 366 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน

78.balance sheet คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

a financial statement that reports assets, liabilities, and owner’s equity on a specific date

งบดุล

It’s a healthy company with a strong balance sheet.

มันเป็นบริษัทที่แข็งแรงด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง

79.cash flow statement

A financial statement that shows the flow of money in and out of the business.

งบกระแสเงินสด

cash flow statement shows the flow of money in and out of the business.

งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่เข้าและออกบริษัท

80.c/o

care of

ในการดูแลของ

ใช้เวลาส่งจดหมายถึงคนคนหนึ่ง โดยใช้ที่อยู่ของบริษัทหรือของอีกคนหนึ่ง

The letter was addressed to “John Smith c/o Merriam-Webster, Inc.”

Mary Smith

c/o Jane Doe

123 Main Street

City, State 00000

อันนี้ส่งถึง Mary เมื่อแมรี่ไปอยู่บ้าน jane

Mr. John Doe

c/o ABC Business

123 Main Street

City, State 00000

อันนี้คือส่งถึงJohn ที่อยู่ในบริษัทABC

81.platform

the means of delivering a specific piece of media content

แพลตฟอร์ม

50 Simple Ways to Build Your Platform in 5 Minutes a Day

วิธีการง่ายๆ 50 วิธีในการสร้าง แพลตฟอร์ม ใน 5 นาทีต่อวัน

82.web 2.0

the read/write web; the second generation of web-based services and tools which make content creation on the web easier and more accessible to a wide variety of users

เว็บ 2.0

83.social media คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

media whose content is created and distributed through social interaction

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Social media is an easy and powerful way to connect with people.

เครือข่ายสังคมออนไลน์คือวิธีที่ง่าย และทรงพลังเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คน

84.project

any piece of work that is undertaken or attempted

โปรเจค

We’re doing a project on pollution.

พวกเรากำลังทำโปรเจคด้านมลพิษ

85.multitask

to do more than one thing at the same time

ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน

The successful applicant for this job must be able to multitask.

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จสำหรับงานนี้ต้องเป็นคนที่สามารถทำหลายงานในเวลาเดียวกัน

86.reach a consensus

all the people in a group agreeing on an idea or opinion

เป็นเอกฉัน

The leaders failed to reach a consensus on the issue of trade barriers.

ผู้นำล้มเหลวที่จะได้มติเป็นเอกฉันในหัวข้ออปุสรรคทางการค้า

87.resign

leave (a job, post, post, or position) voluntarily

ลาออก

She resigned from the government last week.

หล่อนลาออกจากรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

88.CV

a summary of your academic and work history

curriculum vitae

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

89.conference call คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

A synchronous virtual meeting in which participants meet at the same time via a voice-communication channel.

ประชุมทางโทรศัพท์

The conference call has been rearranged for later in the week.

ประชุมทางโทรศัพท์ได้ถูก

90.exchange rate

the value of a currency in one country compared with the value in another

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

Offering the best possible exchange rates in Thailand and the real-time rates.

นำเสนออัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปได้ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอัตราตามเวลาจริง

91.transaction

a business activity that changes assets, liabilities, or owner’s equity

ธุรกรรม

The bank charges a fixed rate for each transaction.

ธนาคารคิดค่าใช้จ่ายเป็นเรทคงที่สำหรับแต่ละธุรกรรม

92.viral marketing

A strategy to get consumers to share a marketer’s message, often through e-mail or online video, in a way that spreads dramatically and quickly

การตลาดแบบแพร่กระจาย

You can reach more potential customers by using viral marketing techniques.

คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการใช้เทคนิคการตลาดแบบแพร่กระจาย

93.industry

the people or companies engaged in a particular kind of commercial enterprise

อุตสาหกรรม

This type of software is widely used in industry.

ซอฟต์แวร์ชนิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม

94.monetization

the process of converting something that once was free into a product that is sold

การทำให้เกิดรายได้

95.scalable

The property of a network that allows you to add nodes or increase its size easily.

ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้

We needed a computer system that was scalable and that could keep up with our growing number of users.

พวกเราต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ และนั่นจะสามารถตามจำนวนผู้ใช้ได้

96.strategy

an elaborate and systematic plan of action

กลยุทธ์

This is a high-risk business strategy.

นี้คือกลยุทธ์ธุรกิจที่เสี่ยงสูง

97.information technology

the use of technology to move and process information

เทคโนโลยีสารสนเทศ

But the information technology division is to be sold off.

แต่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

98.trademark

a formally registered symbol identifying the manufacturer or distributor of a product

เครื่องหมายการค้า

Large hats became Abzug’s trademark.

หมวกใบใหญ่หลายใบกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของ Abzug

99.freelancer

earning money by being hired to work on different jobs for short periods of time rather than by having a permanent job with one employer

ทำงานอิสระ ทำงานเป๋นจ็อบๆระยะสั้น

She works freelance from home.

หล่อนทำงานเป็นฟรีแลนซ์จากที่บ้าน

100.business plan คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

A written description of the business idea and how it will be carried out, including all major business activities.

แผนธุรกิจ

Get inspired with our gallery of over 500 example business plans.

รับแรงบันดาลใจด้วยแกลอรี่ของพวกเราที่ตัวอย่างแผนธุรกิจมากกว่า500 แผน

เป็นอย่างไรบ้าง 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ รู้แล้วชีวิตง่ายขึ้นไหมครับ ถ้าเพื่อนๆอยากได้เนื้อหาด้านไหน ก็ลองขอมาได้ เดี่ยวทีมงานอิ้งฟินิตี้จะลองจัดมาให้ดูนะครับ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เพื่อนนำไปใช้ในเชิงการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ

และถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ ฝากแชร์ หรือแท็กเพื่อนๆที่คิดว่ามีประโยชน์ด้วยจร้า

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง

Website : สนใจคลิ๊ก

Fan page : สนใจคลิ๊ก

Youtube : สนใจคลิ๊ก

Pantip : สนใจคลิ๊ก

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ