โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

6 การใช้ get ศัพท์มหัศจรรย์คำเดียวหลายความหมาย get ตามด้วย อะไรบ้าง ตั้ง 6 วิธี

การใช้ Get

6 การใช้ get ศัพท์มหัศจรรย์คำเดียวหลายความหมาย  get ตามด้วย อะไรบ้าง ตั้ง 6 วิธี

  1. สำนวน get ได้รับ to Obtain

I got a letter from a friend.

  1. การใช้ phrasal verbs get ซื้อ to buy

I got a new car last week

  1. Get ไปถึง to reach deatination
    We will get to the airport by 9 o’clock.
  2. การ ใช้ get adjective กลายมาเป็น to become,shows change of state

I am getting old.

She is getting better at tennis.

  1. get แปลว่า เข้าใจ to understand

i get it แปลว่าอะไร

A: Do you get it ?

B: Yes, I got it.

6.Get จัดการ ทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จลุล่วง  do,manage

I will get the phone.

I will get the  report done tomorrow.

get+past participle คือ ถ้าเจอในโครงสร้างแบบนี้จะเป็นโครงสร้างเหมือน passive voice คือ ถูกกระทำนั่นเอง พูดง่ายๆคือ get จะแทน verb to be ที่อยู่หน้า past participle ในประโยค passive voice

ลองเปรียบเทียบประโยคที่เป็น passive voice แบบใช้ verb to be และ get ดูนะคะ

Verb to be :Helen’s car was hit this morning.
Get :             Helen’s car got hit this morning.

แนะนําสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง
Website : สนใจคลิ๊ก
Fan page : สนใจคลิ๊ก
Youtube : สนใจคลิ๊ก
Pantip : สนใจคลิ๊ก
 

Leave a Reply