Top 101 อาชีพภาษาอังกฤษ ที่คนไทยนิยมทำกันจะได้บอกฝรั่งรู้เรื่อง

General

อาชีพภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? อย่างที่รู้กันว่าในภาษาอังกฤษมีทักษะและคำศัพท์มากมายหลากหลายเรื่องให้เรียนรู้และฝึกฝน และหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่ควรจะมีติดตัวไว้ก็คือภาษาความรู้อังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ว่าอาชีพของเรา หรือ งานที่เราอยากจะทำในภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าอะไร ยิ่งสำหรับคนที่อยากทำงานกับชาวต่างชาติยิ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

14 สิ่ง สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ไม่มีวันบอกคุณ เช็ค&แชร์ไม่ให้เพื่อนเสียค่าโง่ 2018

ว่าแล้ววันนี้เราก็ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพทั้งหมดกว่า 100 คำศัพท์ มาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันอย่างจุใจ จะมีคำศัพท์ของอาชีพอะไรบ้าง รีบไปดูกันเลยดีกว่า

คำว่าอาชีพ งาน และหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษ

หลายคนอาจจะเคยสงสัยถึงความแตกต่างของความหมาย และคำแปลในภาษาอังกฤษของคำว่า หน้าที่, งาน และ อาชีพ ซึ่งจะมีความหมายคล้าย ๆ กันจึงทำให้อาจสับสนได้และวันนี้เราก็ได้รวบรวมมาให้แล้ว

 1. Duty, Responsibility

หน้าที่ (สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

 1. Job, Work, Business

งาน (การกระทำหรือรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างให้แก่ผู้อื่นโดยได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน)

 1. Career, Occupation

อาชีพ (งานประจำที่ทำให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ รวมไปถึงโอกาสก้าวหน้าและเลื่อนตำแหน่งในการทำงานด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตโดยตรง)

อาชีพรับจ้างทั่วไปภาษาอังกฤษ

 1. Employee ลูกจ้าง
เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ

อาชีพส่วนตัวภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันนี้คนเริ่มไม่อยากจะเป็นลูกจ้าง และอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันมากขึ้น อาชีพพวกนี้แหละที่จะทำให้เราได้เป็นนายของตัวเอง

 1. Freelance อาชีพอิสระ
 2. Self-employed ธุรกิจส่วนตัว

อาชีพในฝันภาษาอังกฤษ

 1. Dream job

อาชีพนักเรียนภาษาอังกฤษ

 1. Student นักเรียน
 2. College student นิสิต, นักศึกษา

อาชีพนักบินภาษาอังกฤษ

 1. Pilot นักบิน

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 1. Flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 2. Air hostess พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หญิง)
 3. Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชาย)

อาชีพล่ามภาษาอังกฤษ และนักแปลภาษาอังกฤษ

 1. Interpreter ล่าม, นักแปล

อาชีพวิศวกรภาษาอังกฤษ

 1. Engineer วิศวกร

อาชีพสถาปนิกภาษาอังกฤษ

 1. Architect สถาปนิก

อาชีพรับเหมาก่อสร้างภาษาอังกฤษ

 1. Contractor ผู้รับเหมาก่อสร้าง

อาชีพเล่นหุ้นภาษาอังกฤษ และอาชีพนักลงทุนภาษาอังกฤษ

เป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ ๆ ให้ความสนใจกันมากขึ้น ก็คือ อาชีพนักเล่นหุ้น อาชีพนักลงทุน และ นักเก็งกำไร นี่แหละ

 1. Stock player นักเล่นหุ้น
 2. Investor นักลงทุน
 3. Speculator นักเก็งกำไร

อาชีพบัญชีภาษาอังกฤษ

 1. Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. Accountant นักบัญชี
 3. Clerk เสมียน

อาชีพนักกีฬาภาษาอังกฤษ

หนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ดีที่สุดในโลกก็คืออาชีพนักกีฬานี่เอง แต่กว่าจะไปถึงจุดที่จะถูกเรียกว่านักกีฬาได้ ก็ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักมาก ๆ เลยล่ะ

 1. Athlete นักกีฬา
 2. Sportsman นักกีฬา

อาชีพนักฟุตบอลภาษาอังกฤษ

 1. Football player นักฟุตบอล

อาชีพนักมวยภาษาอังกฤษ

 1. Boxer นักมวย
เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

ศัพท์ภาษาอังกฤษอาชีพต่างๆ

อาชีพอันตรายภาษาอังกฤษ

เป็นงานที่ต้องเสี่ยงอันตราย ไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อน

 1. Acrobat นักกายกรรม
 2. Stuntman ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย
 3. Firefighter, fireman พนักงานดับเพลิง

อาชีพนักธุรกิจภาษาอังกฤษ

 1. Businessman นักธุรกิจ

อาชีพชาวไร่ภาษาอังกฤษ และอาชีพชาวนาภาษาอังกฤษ

 1. Farmer ชาวนา, ชาวไร่

อาชีพทำสวนภาษาอังกฤษ

 1. Gardener ชาวสวน

อาชีพทำสวนยางพาราภาษาอังกฤษ

 1. Rubber plantation ทำสวนยางพารา

อาชีพประมงภาษาอังกฤษ

 1. fisherman ชาวประมง

อาชีพค้าขายภาษาอังกฤษ

 1. Merchant พ่อค้า, แม่ค้า

อาชีพเกี่ยวกับช่างในภาษาอังกฤษ

ถ้าจะพูดถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่าง ๆ เราจะเรียกคนพวกนี้ว่า “ช่าง” ซึ่งจะมีช่างอะไรบ้างไปดูกันเลย

 1. Technician นายช่าง
 2. Mason ช่างก่อสร้าง
 3. Mechanic ช่างยนต์
 4. Carpenter ช่างไม้
 5. Plumber ช่างประปา
 6. Electrician ช่างไฟฟ้า
 7. Blacksmith ช่างตีเหล็ก
 8. Goldsmith ช่างทอง
 9. Carver ช่างแกะสลัก

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

บทสนทนาอาชีพภาษาอังกฤษ

อาชีพหมอภาษาอังกฤษ

เป็นอีกสายอาชีพนึงที่จะขาดไปไม่ได้ ก็คือสายอาชีพหมอ หรือแพทย์นั่นเอง ซึ่งแพทย์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นแขนงต่าง ๆ ทั้ง หู ตา ฟัน รวมถึงศัลยแพทย์อีกด้วย

 1. Doctor แพทย์
 2. Nurse นางพยาบาล
 3. Pharmacist เภสัชกร
 4. Oculist จักษุแพทย์
 5. Veterinarian สัตวแพทย์
 6. Alienist จิตแพทย์
 7. Aurist แพทย์รักษาหู
 8. Surgeon ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด
 9. Dentist ทันตแพทย์, หมอฟัน

อาชีพข้าราชการภาษาอังกฤษ

 1. Government official ข้าราชการ

อาชีพมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

 1. Guide มัคคุเทศก์

อาชีพครูภาษาอังกฤษ

 1. Teacher ครู
 2. Instructor ผู้สอน
 3. Tutor อาจารย์
 4. English tutor อาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ

อาชีพทหารภาษาอังกฤษ

 1. Soldier ทหารบก
 2. Sailor ทหารเรือ
 3. Air force man ทหารอากาศ

อาชีพตํารวจภาษาอังกฤษ

 1. Police ตำรวจ
 2. Officer เจ้าหน้าที่
 3. Inspector สารวัตร, นายตำรวจ
 4. Detective นักสืบ

อาชีพเกี่ยวกับกฎหมายภาษาอังกฤษ

 1. Lawyer นักกฎหมาย, ทนาย
 2. Barrister ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 3. Prosecutor อัยการ
 4. Judge ผู้พิพากษา
เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

คําถามอาชีพภาษาอังกฤษ

อาชีพในวงการบันเทิงภาษาอังกฤษ

ใครที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นดารา หรือทำงานในวงการบันเทิงพวกนี้คืออาชีพของคุณ

 1. Actor นักแสดงชาย
 2. Actress นักแสดงหญิง
 3. Director ผู้กำกับ
 4. Announcer ผู้ประกาศข่าว
 5. Reporter ผู้รายงานข่าว
 6. Journalist นักหนังสือพิมพ์
 7. Model นางแบบ, นายแบบ
 8. Singer นักร้อง
 9. Musician นักดนตรี
 10. Dancer นักเต้น

อาชีพเกี่ยวกับศิลปะภาษาอังกฤษ

อาชีพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ และ พวกศิลปิน อาร์ทติส ทั้งหลาย

 1. Artist ศิลปิน, จิตรกร
 2. Author นักประพันธ์
 3. Writer นักเขียน
 4. Sculptor ช่างแกะสลัก, ปั้น
 5. Designer นักออกแบบ (เสื้อผ้า)
 6. Tailor ช่างตัดเสื้อ
 7. Stylist นักตกแต่ง
 8. Photographer ช่างถ่ายรูป

อาชีพช่างเสริมสวยภาษาอังกฤษ

 1. Beautician ช่างเสริมสวย
 2. Hairdresser ช่างตัดผมสตรี
 3. Barber ช่างตัดผมชาย
 4. Make-up artist ช่างแต่งหน้า

อาชีพเกี่ยวกับเงินภาษาอังกฤษ

สำหรับใครที่ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลข และการเงินจะพลาดอาชีพเหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาด

 1. Banker นายธนาคาร
 2. Financial adviser ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 3. Economist นักเศรษฐศาสตร์
 4. Investment analyst นักวิเคราะห์การลงทุน

อาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ในสายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็มีมากมายหลายสาขา เช่น

 1. Scientist นักวิทยาศาสตร์
 2. Astronomer นักดาราศาสตร์
 3. Chemist นักเคมี
 4. Biologist นักชีววิทยา

บทสนทนาเกี่ยวกับ อาชีพภาษาอังกฤษ

นอกจากคำศัพท์แล้วเราก็มีบทสนทนาภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานมาฝากเพื่อน ๆ กันด้วย ซึ่งถ้าพูดถึงบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน ก็คงหนีไม่พ้นคำถามว่า ทำอาชีพอะไร ทำที่ไหน ได้เงินเท่าไหร่ หรือโตขึ้นอยากทำงานอะไร ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า

What’s your job คุณทำงานอะไร?

What are you doing now? ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่?

What do you do? คุณทำงานอะไร?

Where do you work? คุณทำงานที่ไหน?

What company do you work for? คุณทำงานกับบริษัทอะไร?

How much is your income per month? คุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่?

What do you want to be when you grow up? คุณอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น

I want to be a ฉันอยากจะเป็น…

I wish I was a … ฉันอยากจะเป็น…

… is my dream job. …คืองานในฝันของฉัน

เป็นยังไงกันบ้างกับคำศัพท์ และบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ อาชีพภาษาอังกฤษ และการทำงาน หวังว่าความรู้ภาษาอังกฤษพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อยน้า

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี  เรียนพูดภาษาอังกฤษ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทาง

Website : สนใจคลิ๊ก

Fan page : สนใจคลิ๊ก

Youtube : สนใจคลิ๊ก

Pantip : สนใจคลิ๊ก

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ